SARADNJA SA STRATEŠKIM PARTNERIMA “MONTENEGRO ADVENTURE” I “BISTRACT”

Nastavljajući svoju viziju poslovanja, udruženje “MEDIASVET” se povezuje sa partnerima, udruženjima, institucijama, privrednim granama, istih ideja i ciljeva. Saradnja sa strateškim partnerima “Montnegro Adventure” i “Bitstract”-om, vlasnicima agencija i centara koji plasiraju i prodaju svoje proizvode na “tržištu zdravih stilova života”, pojedincima i grupama širom sveta, vodi nas u Dubai, kao učesnike EXPO2020, pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije.